Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Grilstad Marina AS innfrir vilkårene for bedrifter som omfattes av Åpenhetsloven. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven pålegger videre virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

 

Vi vil årlig, innen 1. juli, publisere vår redegjørelse til aktsomhetsvurderingen, og publiserer herved vår første redegjørelse siden Åpenhetsloven har trådt i kraft.

 

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på apenhetsloven@grilstadmarina.no