Parallelloppdrag Byggetrinn 3

Parallelloppdrag Byggetrinn3

Grilstad Marina inviterte til parallelloppdrag om utformingen av byggetrinn 3 på Fullriggerøya, Grilstad Marina. Følgende tre firma deltok: Lund Hagem Arkitekter, Lund + Slaatto Arkitekter og Eggen Arkitekter. Alle tre firma har levert i samsvar med krav til innlevert materiale, som er definert i oppdragsbeskrivelsen.

Kriterier

Juryen, bestående av Ingrid Sætherø, Ivar Koteng, Anton Jenssen, Ole Birger Giæver, Sophie Bodd Jenssen og Aurora Koteng, har lagt vekt på følgende kriterier:

 

– Gjenspeile kvalitetene i den spesielle beliggenheten ved marinaen med sjø på alle sider.

– Skape et arkitektonisk uttrykk som presenterer Grilstad Marina som et fremtidsrettet, nyskapende og attraktivt boligområde.

– Forme bebyggelse som skaper spenning, uten at bebyggelsen framstår som massiv eller dominerende.

– Effektive og gode planløsninger med høy bokvalitet.

– Skape gode boligområder med mer private og skjermede utearealer med gode solforhold og godt lokalklima.

– Skjermede, solrike uterom som gir tilgang til lys, sol og utsikt anses som viktig.

– Hensiktsmessig plassering av leilighetstyper i forhold til fellesfunksjoner mm, samt byggbare løsninger som ikke går på bekostning av kvaliteten.

– Gode uterom og landskapskvaliteter

Lund Hagem’s forslag

Lund + Slaatto’s forslag

 

Eggen’s forslag

 

Juryens konklusjon

Alle de tre forslagene svarte godt på parallelloppdragets forutsetninger. Kriteriene tatt i betraktning har juryen kommet frem til at Lund Hagem’s forslag var særdeles godt. Reguleringsplanens hovedstruktur er bearbeidet og arkitekturen er gjennomført og elegant. Rekkehusene har fått en frisk og utradisjonell utforming. Planløsningene er gjennomarbeidede og gir mulighet for fleksibilitet i boligstørrelser. Landskapsutformingen utmerker seg og skaper gode og varierte uterom samt styrker områdets særpreg.

Juryen anbefaler derfor at forslaget til Lund Hagem Arkitekter legges til grunn for det videre arbeidet med byggetrinn 3 på Grilstad Marina.

 

     

 

Flere illustrasjoner fra Lund Hagems svar på parallelloppdrag for Byggetrinn 3

 

 

Legg igjen en kommentar