Grilstad Marina

Grilstad Marina

Unik bydel ved fjorden

Hele området er bygd på en kunstig oppbygd halvøy og øy,
og er nesten like stort som Midtbyen i Trondheim.
Grilstad Marina har boliger, marina, restaurant,
næringsareal og flotte uteområder. 

FJORDTUNET

Kommer for salg

Forhåndssalget er i gang!

finn ut mer

Forhåndssalg for interessenter på Bryggevilla 6

BRYGGEVILLA 4

UTSOLGT

BRYGGEVILLA 5

FINN UT MER

Ledige leiligheter fra 40- 151m²

BRYGGEVILLA 6

finn ut mer

Ledige leiligheter fra 52- 126 m²

BRYGGETUNET 2

FINN UT MER

Ledige leiligheter fra 37- 163m2

BRYGGETUNET 3

finn ut mer

Ledige leiligheter fra 37-164 m²

YTTERST PÅ ØYA

Ytterst på Grilstad Marina ligger Fullriggerøya. Ferdigbygd, vil den inneholde 380 nye boliger. Her kommer det leilighetsbygg, rekkehus og Bryggevillaer med både små og store leiligheter. Fullriggerøya blir et godt sted å bo, samtidig som den gir noe tilbake til området.

 

På den i utgangspunktet flate utfyllingen har Lund Hagem Arkitekter delt øya inn i soner ved hjelp av landskapselementer, sikt- og beveg- elsesakser.
Fra Strindfjordvegen i vest til den offentlige badestranda i øst etab- leres en grønn hovedakse; Fullriggerskogen. Her blir det gang- og sykkelvei, lekeplasser, rekreasjons- og oppholdsarealer. Langs pros- jektets ytterkanter anlegges en kaipromenade. Den går langs sjø- fronten i nord, g jennom fjordrommet, en bryggepromenade langs vannkanten i sør og g jennom bryggetunene videre til badestranda i øst.

Videre finnes tre tverrgående akser i nord- sør-retning:
En siktakse avgrenser området mot Strindfjordvegen i vest. Et bredt grøntdrag som skaper en naturlig buffer mellom bebyggelsen og veien. Via Fullriggerskogen går en sentral akse som binder sammen fjordrommet i nord med bryggetunet i syd. Strandområdet med park ligger lengst mot øst. Her møtes de tre øst-vest-forbindelsene og en gangbro binder feltet sammen med Kanalen på fastlandet.

 

Ved hjelp av bevegelsesmønstre, høydeforskjeller og beplantning, skapes det variasjon i landskapet og øya deles inn i mindre nabolag – såkalte tun. Hver for seg får disse sitt eget særpreg og identitet.

Ledige leiligheter på Fullriggerøya!

HAVNETUNET SØR

FINN UT MER

Havnetunet Sør- Utsolgt.