Fullriggerøya

Fullriggerøya – ytterst på Grilstad Marina

Ytterst på Grilstad Marina ligger Fullriggerøya. Ferdigbygd, vil den inneholde ca 380 nye boliger. Her kommer det leilighetsbygg, rekkehus og Bryggevillaer med både små og store leiligheter. Reguleringsplan (reguleringsarkitekt Lund Hagem Arkitekter ) deler øya inn i flere soner og mindre nabolag – såkalte tun. Hver for seg får disse sitt eget særpreg og identitet.

 

Byggetrinn 1 er ferdigstilt, byggetrinn 2 og 3 er i salg nå, mens byggetrinn 4 kommer for salg.

Skog, badestrand og promenade

Fra Strindfjordvegen i vest til den offentlige badestranda i øst etableres en grønn hovedakse; Fullriggerskogen. Her blir det gang- og sykkelvei, lekeplasser, rekreasjons- og oppholdsarealer. Strandområde med park ligger lengst mot øst. Det vil anlegges en promenade langs øyas ytterkanter, samt flere broer som knytter øya til fastlandet.

Byggetrinn 1

Ferdigstilt juni 2022

Byggetrinn 1 består av Havnetunet Sør, Bryggeleiligheter og Bryggevilla 1, 2 og 3. De første beboerne flyttet inn i september 2021 og de siste flyttet inn i juni 2022.
For Bryggeleilighetene vant vi en nasjonal pris; Årets prosjekt fra Prognosesenteret sin årlige kåring av kundetilfredshet.

Byggetrinn 2

Ferdigstilles sommer/høst 2024

Byggetrinn 2 ligger i forlengelsen av suksessen i Byggetrinn 1 hvor alle leilighetene er solgt, og kjøperne har flyttet inn.
Dette byggetrinnet består av Bryggetun 2 og 3 og Bryggevilla 4, 5 og 6.

Her er det fortsatt ledige leiligheter som du finner i vår boligvelger.

Byggetrinn 3

Salgsstart vår 2023

Fjordtunet har en spektakulær beliggenhet ytterst på Fullriggerøya, med fjorden som nærmeste nabo.
Prosjektet ligger mellom den unike badestranden på den ene siden, og Fjordrommet på den andre. Fjordtunet består av 3 leilighetsbygg og 17 rekkehus.

 

Første salgstrinn på Fjordunet kom for salg våren 2023, du finner ledige boliger i var boligvelger.

Byggetrinn 4

Salgsstart foreløpig ukjent

Byggetrinn 4 kommer lengst nord på Fullriggerøya, mellom Fjordrommet på øst og Strindfjordvegen i vest. Her kommer det boliger og næringslokaler.