Om Grilstad Marina

Grilstad Marina

Grilstad Marina er et område i Trondheim, som har vært under utbygging de siste 12 årene. Hele prosjektet er bygd på en kunstig, oppbygd halvøy og øy. 

Vi er glade for at alle slags folk trekkes til denne delen av byen. Dette mangfoldet er viktig for å skape trivsel, og for at boligområdet skal bli et godt sted å bo. 

I tillegg til boliger består Grilstad Marina av næringsareal, butikker, offentlig park, båthavn og restaurant. Snart ferdigstilles også byens fineste sandstrand! 

Byen på vannet

Første del av Grilstad Marina består av en oppbygd halvøy. Nærmest Ranheimsvegen ligger Grilstadporten kjøpesenter. Her ligger også kontor- og produksjonsbygg. Ytterst på den oppbygde halvøyen er det bygd boliger og en promenade/park som skiller boligene fra kanalen og sjøen.

Resten av Grilstad Marina er en kunstig oppbygd øy som består av Fullriggerøya på den ene siden og båtmarina og Havseilervegen på den andre siden. Når Fullriggerøya er ferdig utbygd vil den bestå av 380 boliger. Øya inneholder en promenade langs hele den nord-østlige delen, med flere broer som knytter øya til fastlandet.

En bydel for alle generasjoner

Med fokus på friareal tilrettelagt for alle generasjoner, har Grilstad Marina etablert seg som et attraktivt turområde. Det er skapt et hyggelig miljø med sittegrupper, lekeplasser, utegriller og sandvolleyballbane. Langs Strindfjordvegen ligger Sjøparken. Den er etablert som et grøntdrag mellom Grilstad Næring og boligbebyggelse, til glede for alle i nærområdet.

Som en del av utbyggingen av Fullriggerøya, vil også Fullriggerskogen etableres. Her blir det gang- og sykkelvei, lekeplasser, rekreasjons-og oppholdsarealer.

Hverdagsfunksjoner i nærheten

Her finnes de fleste hverdagsfunksjoner like i nærheten. På det lokale senteret Grilstadporten, finner du både dagligvare, treningssenter, frisør, apotek og postkontor. I tillegg kan senteret tilby egen blomsterbutikk med kafe og et pizzasted. I enden av Strindfjordvegen, like ved båthavnen, ligger det også en restaurant, Flipper Kafé.

Ladestien

Inngangen til Ladestien ligger like utenfor døra. Her kan du følge stien til Rotvollfjæra, som er en av mange badeplasser på sommerstid. Ladestien er et populært sted for trening, mosjon og rekreasjon. Med flere kafeér og spisesteder langs stien, kan man ta en stopp hvor man vil. Det er også mulig å følge den bukt for bukt inn til Trondheim sentrum.

Tilrettelagt for familier

Bydelen har god dekning med flere barnehager i nærheten. Prosjektet sokner til Ranheim skole, som er en flott nybygd skole med alle moderne fasiliteter på plass. På Ranheim ligger Ranheim Stadion som huser Ranheim Fotballklubb, i tillegg til Ranheim Friidrettshall, Ranheim Bibliotek og treningssenteret 3T.

Båtliv og marina

Båtlivet er en viktig del av livet på Fullriggerøya. Med plass til nærmere 520 fritidsbåter, åpnet den offentlige marinaen i 2015. Trondheim båtforening har driftsansvaret og
tildeler båtplasser. En god mulighet dersom du bor i slike sjønære omgivelser.

På marinaen ligger Flipper kafé, samt flere møtesteder og sitteplasser. Området har blitt et populært turområde, hvor man kan ta spaserturen eller joggeturen i den friske sjøluften.