Grilstad Marina småbåthavn

Grilstad Marina småbåthavn

Den offentlige marinaen åpnet våren 2015, og har kapasitet til nærmere 520 fritidsbåter. Trondheim Båtforening har driftsansvaret og står for tildeling av båtplass. Ta kontakt direkte dersom du er interessert i å leie båtplass.

Tlf: 73 52 11 59
E-post: post@trondheim-baatforening.no

Nettside: https://www.havneweb.no/trondheim-bf/